BIESIADA Z BIESIADNYM
W KAŻDY PIĄTEK O 16:00

W kożdy piątek o 16:00 zaczynomy „Biesiada z Biesiadnym”!
Witom Wos serdecznie – Marek Malarz Biesiadny. Czeko nos kupa szpasu i humoru oroz niyspodzianek, czyli wiców i konkursów na wiosna, na spotkania na RODOS i niy yno. Jednym słowym – BYDZIE SIE DZIOŁO!
Bydom konkursy i pytania np. – Co teroz w tyn piątkowy, rozpoczynający sie weekend robicie, kaj żeście som?
Może na jakim gyburstaku, abo byzuchu, abo tam kaj jest najgłośniyjsze larmo?
Włączejcie nojlepsze Radio Silesia na 96.2 FM!
Im wiyncyj nos bydzie na tyj „Biesiadzie”, tym lepij!!!
Jeszcze roz serdecznie zaproszom! „Biesiada z Biesiadnym” w kożdy piątek o szesnastyj!