BOSKA SILESIA
w poniedziałek, wtorek, środę
i niedzielę od 21:00 do 22:00

Boska Silesia to audycja poruszająca tematy religijne, etyczne i społeczne. Pasmo reprezentuje chrześcijańskie wartości, z szerokim otwarciem na wymianę myśli i dyskusję o wierze, Kościele, życiu rodzinnym i świecie. Zapraszamy w poniedziałki, wtorki, środy i niedziele o 21:00.