Kontakt

 

Sekretariat: 32 232 68 86 (od godziny 8 do 16, od poniedziałku do piątku)

e-mail: radio@silesia.fm

 

Reklama i Promocja:

tel. stacjonarny: 32 232 68 80
e-mail: reklama@silesia.fm

 

Krzysztof Leśniewski – Kierownik Działu Reklamy i Promocji
tel.: +48 601 885 281
e-mail: krzysztof.lesniewski@silesia.fm

Marzena Trela – Specjalista ds. Reklamy i Promocji
tel.: +48 601 885 287
e-mail: marzena.trela@silesia.fm

Roman Łobos – specjalista ds. reklamy i promocji
tel.: +48 519 198 355
e-mail: roman.lobos@silesia.fm

Roman Jabłoński – Specjalista ds. Reklamy i Promocji
tel.: +48 501 181 131
e-mail: roman.jablonski@silesia.fm

Martin Huć – specjalista ds. reklamy i promocji
tel.: +48 790 555 811
e-mail: martin.huc@silesia.fm

 

Muzyka:

Adam Stiborski – kierownik działu muzycznego
Prosimy o wysyłanie wszystkich nowości i propozycji do bazy muzycznej Radia Silesia pod w.w. adres
Antena: 32 232 5 232

e-mail: antena@silesia.fm

 

Radio Silesia Spółka z o.o.
Plac Grunwaldzki 12
40-126 Katowice

Adres korespondencji :
Radio Silesia Sp. z o.o.
Park Hutniczy 3-5
41-800 Zabrze

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Wysokość Kapitału Zakładowego : 5000,00 zł wniesiony w całości
NIP 634-283-11-44
KRS 0000522641