Obserwuj nas i bądź na bieżąco!

Regulamin samoregulacji

REGULAMIN
w sprawie zasad rozpowszechniania Reklam i Wskazań sponsorskich dotyczących artykułów spożywczych lub napojów, których obecność w codziennej diecie w nadmiernych ilościach jest niewskazana w reklamach produktów dla dzieci

1. Regulamin w sprawie zasad rozpowszechniania reklam i wskazań sponsorskich dotyczących artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie dzieci jest niewskazana, ma na celu zapewnienie ochrony małoletnich, wynikające z art. 16b ust. 3a i 3b ustawy o radiofonii i telewizji.

2. Regulamin zapewnienia skuteczną, szczególną ochronę dzieci przed szkodliwymi dla nich treściami przekazów handlowych mogącymi negatywnie wpływać na ich prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój. To działanie samoregulacyjne nadawcy uwzględnia zalecenia zawarte w ustawie o radiofonii i telewizji.

3. Audycjom dla dzieci w wieku do 12 lat nie będą towarzyszyły reklamy artykułów spożywczych i napojów, które nie spełniają „Kryteriów żywieniowych do samoregulacji dotyczącej reklamy żywności skierowanej do dzieci poniżej 12 lat” opracowanych na zlecenie Polskiej Federacji Producentów Żywności i zaakceptowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

4. Wskazuje się kategorie produktów, dla których nie przewidziano żadnych kryteriów pozwalających na reklamę skierowaną do dzieci poniżej 12 roku życia. Należą do nich: cukier i produkty na bazie cukru obejmujące: czekoladę i wyroby czekoladowe, dżem lub marmoladę, nie czekoladowe słodycze i inne produkty cukrowe, napoje bezalkoholowe oraz chipsy ziemniaczane i przekąski na bazie ziemniaków, w tym produkty z ciasta.

5. Audycjom dla dzieci nie będą towarzyszyły reklamy tych produktów.

6. Będzie się wymagać od reklamodawców złożenia pisemnego oświadczenia o zgodności reklamowanego produktu lub wskazania sponsorskiego z Kryteriami żywieniowymi Polskiej Federacji Producentów Żywności.

7. Nadawca monitoruje trwające prace ustawodawcze dotyczące reklam z udziałem małoletnich oraz do nich skierowanych. W przypadku wejścia w życie nowych uregulowań prawnych dotyczących ww. zagadnień, przeanalizuje ich wpływ na funkcjonowanie Stacji.

8. W ocenie Nadawcy treść Regulaminu odpowiada obecnym oczekiwaniom odbiorców, ale także regulacjom polskim oraz europejskim.

Zgoda ciasteczka

Zgoda Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Zapewniają one prawidłowe działanie strony, narzędzi społecznościowych, reklamowych i analitycznych. Ustawienia cookies możesz zmienić w preferencjach swojej przeglądarki internetowej.

Czytaj Więcej